muzyka roztocza

Sałamaja Franciszka
ur. 1898, śpiewaczka.
Być może była córką Jana Nowaka i Małgorzaty ze Skoczylasów, zamieszkałych w Leśniczówce k/Bychawy i wyszła za mąż za Stanisława Sałamaję, syna Tomasza, z Lublina (Kalinowszczyzna). 
 
Bibliografia:
  • red. Józef Chmara, Lubelska pieśń ludowa, 1937 (zapisy nutowe pieśni: Lipeńka, s.19, Loto ptosek po uolsynie s. 20, A cy jo godno s. 34, Zawitaj Boze! s. 34, A siodoj na wóz s. 28, Ej lu-lu! s. 50, Tuniec prosty s. 60, Zieluna wiesna s. 65, Z tamty stronu bukowy s. 84, Ćtyry Jasio kunie miał s. 85, Przedoj matko kunia s. 87, W zielunym gaiku s. 88; wszystkie pieśni zapisał Walerian Batko)
  • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011 (zapisy nutowe  i słowa 3 pieśni)
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza