muzyka roztocza

Magdziarz Bronisław
Bronisław Magdziarz (ur. 1928)
 
Skrzypek.
 
Rozpoczął naukę gry na skrzypcach na przełomie 1943 i 1944 roku. Uczył się od nauczyciela ze szkoły w Latyczynie o nazwisku Warda. Namówił go do tego kuzyn Jan, z którym grywał później na potańcówkach. „Karierę” rozpoczął już w lipcu 1944 roku, gdy po przejściu frontu zaczęto organizować więcej potańcówek i wesel. Pierwszy występ po wyzwoleniu przeznaczony był właśnie dla „wyzwolicieli”. W dniu zajęcia wsi przez czerwonoarmistów zakwaterowali się oni w domostwie Magdziarzy, urządzili imprezę z alkoholem znalezionym w porzuconej przez Niemców ciężarówce i zażyczyli sobie muzyki. Szczególnie spodobały się im grane przez Bronisława kozaki. Bronisław grywał przez kilka lat po wojnie ze swoim ojcem, Stanisławem Magdziarzem (1898-1972). Nazywano ich „Majkuty”, z racji gry lewą ręką. Wraz z kuzynem Janem Magdziarzem założył kapelę, w której skład wchodził też grający na kontrabasie Paweł Madej z Mokregolipia. Bronisław w wojsku (początek lat 50.) grał w orkiestrze i zespole obsługującym liczne potańcówki. Po powrocie z wojska grywał już znacznie mniej. Jego polniak znalazł się na płycie, będącej częścią wydawnictwaPrzy onej dolinie.
 

Bibliografia:
Przy onej dolinie. Zaburze, Radecznica, Roztocze Szczebrzeszyńskie. Muzyka tradycyjna i jej wykonawcy,opracowanie i redakcja Krzysztof Gorczyca, Radecznica – Lublin 2017.
Bronisław Magdziarz Polniak

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza