muzyka roztocza

Wypych Paweł
Zm. 1968.
 
Skrzypek.
 
Brat skrzypka Józefa Wypycha. Znany z wędrownego grania. W latach 40. i 50. „brał skrzypce i wędrował”, nieraz w odległe strony. Porzucenie przez niego muzyki jest – wedle opowieści i wspomnień – powiązane z rzuconym przez kogoś urokiem.
Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza