muzyka roztocza

"Jadąc przez Roztocze" CD
Muzyka Odnaleziona, Warszawa  2009.
Nagrania z archiwum Andrzeja Bieńkowskiego pochodzące z lat 1983-2009. 
Książka+CD książka: 48 stron, fotografie archiwalne i z badań terenowych, płyta: 28 utworów, 62 minuty.
Płyta otrzymała 2 Nagrodę PR 2 w konkursie Folkowy Fonogram Źródeł 2009

 
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza