muzyka roztocza

Rosołowskich Kapela
Grała w składzie: troje skrzypciec, trąbka, basy.
Dwie fotografie kapeli znajdują się w zbiorach Muzeum Zamojskiego w kolekcji zdjęć autorstwa Feliksa Łukowskiego z Rachań.
 
Bibliografia:
  • Świat chałup, stodół i opłotków. Wieś w obiektywie Feliksa Łukowskiego z Siemnic, Muzeum Zamojskie 2005
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza