muzyka roztocza

Moskal Stefan
1918-2003, skrzypek. 
Grywał z bębnistą (także tancerzem) Stanisławem Tylusem (1928-2008). Muzykowali jego stryjeczni i cioteczni bracia. Uczył się od sąsiada i braci. Moje muzykowanie zaczęło się, gdy miałem 5-6 lat (...) w domu było nas dziewięcioro, w szkole nauczyciel zaczął uczyć grać na skrzypcach mojego brata, widząc to matka pożyczyła od znajomego sąsiada, który wyjechał do Ameryki skrzypki. To brat nauczył mnie gamy, strojenia. [Z Kolbergiem...]
Kapela z Białej wzięła udział w koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 1994.
 
Nagrody:
  • OFKiŚL w Kazimierzu - wyróżnienie 1990
Bibliografia:
  •  Zbigniew Nita, Lidia Tryka, Z Kolbergiem po Ziemi Janowskiej, Janów Lub. 1995
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza