muzyka roztocza

Czekanowska-Kuklińska Anna
Prof. dr hab. Anna Czekanowska urodziła się w 1929 r. we Lwowie jako córka znanego antropologa Jana Czekanowskiego. 
Studiowała muzykologię w latach 1948–1952 u Adolfa Chybińskiego na Uniwersytecie w Poznaniu, następnie w latach 1958/59 w Berlinie i Kolonii. Od 1957 związana z Instytutem Muzykologii UW, którego w latach 1975-91 była dyrektorem, kierując od 1969 Zakładem Etnomuzykologii, który stworzyła od podstaw i na wiele lat ukierunkowała jego profil badawczy. W 1959 r. uzyskała na UW stopień doktora na podstawie pracy Pieśni biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego (wyd. 1961). W 1968 r. habilitowała się na UW rozprawą Ludowe melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich (wyd. 1972). W 1976 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Z jej inicjatywy opracowany został kompleksowy model kształcenia etnomuzykologów na poziomie uniwersyteckim. 
 
Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (w latach 1975-85 była członkiem zarządu International Council for Traditional Music. Wykładała m. in. w Konserwarium im. Czajkowskiego w Moskwie (1962), University of State Washington (1963, 1980-83), Johannes Gutenberg Universität (Mainz, 1983-84), Pittsburg University, Duquesne University, Durham University (1994). W latach 1999-2004 prowadziła wykłady oraz pełniła funkcję Kierownika Katedry Etnomuzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 wykłada w Collegium Civitas w Warszawie.
 
Autorka następujących prac tematycznie związnych z Roztoczem:
  • Pieśni biłgorajskiePrzyczynek do interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1961
  • Ludowe melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich. Przegląd dokumentacji źródłowych, próba klasyfikacji metodą taksonomii wrocławskiej. Kraków: PWM 1972
  • Świat rzeczywisty - świat zapamiętany, Losy Polaków we Lwowie (1939-1941), Lublin: Norbertinum 2010
Opublikowała także m.in. Etnografia muzyczna. Metodologia i metodyka (1971) Warszawa: PWN; Kultury muzyczne Azji (1981), Kraków: PWM; Polish Folk Music: Slavonic Heritage; "Polish Tradition"; Contemporary Trends (1990), Cambridge: University Press; Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian (red., 1995), Pathways of Ethnomusicology (1999), Warszawa: Instytut Muzykologii UW; Kultury tradycyjne wobec współczesności: Muzyka, poezja, taniec (2008), Warszawa: Trio,
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza