muzyka roztocza

Łagowska Karolina
z domu Skiba, 21 XII 1920 – 11 IV 2002, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek roztoczańskich.

W jej zamiłowaniu do muzyki szczególną rolę odegrał ojciec, który świetnie śpiewał i grał na własnoręcznie robionych fujarkach. Ale śpiewała i babcia i mama "chodzili na chóry do kościoła śpiewać siedem kilometrów." Muzykalny jest także jej młodszy brat - >Stanisław Skiba. Śpiewa także jej syn Bronisław (jest basem w chórze Arion w Świdniku).
 
Pracowała w gospodarstwie rolnym, przed wojną należała do ZMW „Wici”, prowadziła świetlicę. W czasie okupacji uczestniczyła w ruchu oporu. Po wojnie działała w Kole Gospodyń Wiejskich, w teatrze amatorskim przy klubie "Ruch". Rzadko występowała na scenie, choć dużo śpiewała - "młodzieży szkolnej, wczasowiczom, studentom przy ognisku".1 Miała szeroki repertuar, ze szczególnym zamiłowaniem śpiewała pieśni religijne.

 
Nagrody
  • OFKIŚL w Kazimierzu - Złota Baszta (1983) 

 Dyskografia:

  • Muzyka Źródeł. Lubelskie, Polskie Radio RCKL 1997 (Wszystka moja nadzieja)
Archiwa:
  • Polskie Radio RCKL 
  • IS PAN 1975, 20 nagrań jeszcze nieobecnych w zasobach CADIS (Przede wroty kamień złoty, Starosta korowaj kraje, Daj nam Boże, Do kościoła świętego, Przeproś Kasiuniu, Już odjeżdżam matuleńko, Ty dziewczyno z czarną brywą, Hej otwórzcie się wierzeje, Sprzątnęliśmy do ziarneczka, Żadna mi się tak nie spodobała, Chmiel, Świeć miesiączku, Na Podolu biały kamień, Z tamtej strony jeziora, Spadła spadła wiśniowejka, Pod gajem gaikiem, Wpadło jabłko, Nie chodź koło róży, Ta nasza Kasiunia)
 Bibliografia:
  • 1informator XVIII FKIŚL w Kazimierzu, notka Heleny Weremczuk, 1984
  • red. Jan Adamowski, W polu lipejka, Zamość 1988
  • Jan Adamowski, Śpiewanejki moje II, Lublin 1995
  • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2011 (zapis nutowy 1 pieśni - cz. 2)
 

 

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza