muzyka roztocza

Orkiestra Ligajów z Majdanu Grabiny
Została założona w 1926 r. 
 
Skład:
Łyś na kornecie (przejął szefostwo orkiestry po Janie Ligaju, gdy ten się zestarzał), Wojciech Ligaj (trąbka), Jan Ligaj (kapelmistrz, baryton?), Stanisław Ligaj (bębnista), Ignaczyński (bodaj Jan, tenor?), Flis (trąbka), trzej bracia Brzezina, klarnecista Ludwik Wieleba (z przysiółka pod Majdanem), Drumlak na flecie bocznym, Piasecki (krótko grał w orkiestrze, chyba na trąbce), Marcel Kozyra, Jachura (bas) skrzypkowie Aleksander Wójcik i Jan Brodowski.
 
Orkiestra Dęta „Majdan-Grabina” powstała w 1926 roku. Założył ją po powrocie z Carskiej Armii Jan Ligaj, zwany pospolicie „stryjem”, który to był jej pierwszym kapelmistrzem i nauczycielem. On też częściowo wyposażył członków orkiestry w instrumenty muzyczne. Byli to w większości młodzi ludzie, którzy wcześniej nei mieli nic wspólnego z muzyką. Repertuar muzyczny składał się z marszów, uwerturek, dumek, krakowiaków, kujawiaków, polonezów, walców, tang, foxtrotów, polek, obertasów i tzw. Podróżników. Lekcje muzyki prowadzone przez Jana Ligaja odbywały się w Jego prywatnym domu, przeważnie wieczorami. Nadmienić trzeba, że w tym samym czasie kilku młodych chłopców terminowało sztukę muzykowania u pana Szmita z Rudnika – byłego kapelmistrza wojskowego, który to potem zasilił orkiestrę Jana Ligaja. W okresie międzywojennym ubiegłego stulecia zespół liczył 25 członków grających na bardzo dobrym poziomie. Niemal wszyscy byli po odbyciu dodatkowego przeszkolenia w różnych orkiestrach wojskowych. Orkiestra wówczas koncertowała na uroczystościach państwowych a także brała udział w uroczystościach kościelnych. Przygrywała też na weselach oraz pogrzebach. W okresie zawieruchy wojennej orkiestra niemalże zawiesiła swoją działalność muzyczną. W większości jej członkowie zamienili instrumenty muzyczne na karabiny walcząc w obronie Ojczyzny w Wojsku Polskim oraz w konspiracji, co niektórzy przypłacili życiem lub więzieniem, a także niewolą. Po wojnie orkiestra wznowiła działalność zasilana młodymi członkami. Ze względu na podeszły wiek kapelmistrza Jana Ligaja dyrygenturę nad całością orkiestry przejmuje Jego były uczeń – Stanisław Łyś. Orkiestra pod jego dyrekcją bierze udział w różnych imprezach szczebla ogólnokrajowego, wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego, a później także w uroczystościach kościelnych – zawsze z pozytywnym skutkiem. Trzeba tu przypomnieć udział orkiestry „Majdan-Grabina” podczas dożynek centralnych, które się odbyły w 1955r. w Lublinie. Orkiestra także brała udział w Przeglądach Orkiestr Dętych między innymi w Rykach, Kraśniku, Bychawie, za co otrzymała dyplomy i puchary, a muzykanci byli odznaczani indywidualnie medalami za zasługi w dziedzinie muzyki. Tradycyjnie przygrywała też na uroczystościach weselnych jadąc na konnych wozach przez wieś. Nie odbyłoby się wesele bez orkiestry „majdańskiej”. Przygrywała do tańca też na zabawach ludowych organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną i nie tylko, na tzw. „deskach” ułożonych w ogrodzie. Ze względu na podeszły wiek oraz słaby stan zdrowia kapelmistrza Stanisława Łysia w 1990r. dyrygenturę przejmuje Ryszard Kuśmierz. Sprawy organizacyjne prowadzi w zespole Jan Szpyra. Orkiestra dalej bierze udział w różnych imprezach, chociaż już wiek podeszły grających nie bardzo pozwala, a także większość członków orkiestry odeszła w zaświaty – przeszło 50 osób, którzy przygrywali w tym zespole. Jako seniorzy wspólnymi siłami z orkiestr ościennych zbieramy się i tak jak „Ostatni Mohikanie” podtrzymujemy i zachowujemy tradycję naszych Ojców i kolegów z dawnej orkiestry dętej „Majdan-Grabina”. 10 lipca 2015r.
Opracował Ryszard Kuśmierz

Oto nazwiska nieżyjących już pionierów orkiestry dętej „Majdan-Grabina” 1. Jan Ligaj "Stryj" (założyciel Orkiestry) - Majdan-Grabina – I kapelmistrz, nauczyciel trąbka i tenor 2. Stanisław Łyś - Majdan-Grabina – trąbka 3. Ludwik Wieleba - Majdan-Grabina – klarnet 4. Marceli Kozyra – Studzianki – bas helikon 5. Jan Ignaczyński - Majdan-Grabina – tenor 6. Jan Kuśmierz - Rudnik Duży – waltornia, alt (ojciec obecnego kapelmistrza) 7. Flis Stanisław (Majdan-Grabina) – kornet 8. Stanisław Piasecki (Studzienki) - kornet 9. Stefan Kasak (Rudnik Pierwszy) – klarnet 10. Michał Brodowski (Zakrzówek Wieś, grał w 24 Pułku Ułanów z Kraśnika) - klarnet 11. Józef Łyś (Majdan-Grabina, zginął w czasie wojny) – baryton 12. Stefan Drumlak flet boczny i perkusja 13. Piotr Szmit Rudnik Pierwszy - klarnet 14. Franciszek Gryta (Studzienki) – alt 15. Władysław Brzezina (Majdan-Grabina) – bas helikon 16. Józef Brzezina (Majdan-Grabina) - baryton 17. Stanisław Brzezina (Majdan-Grabina) – tenor 18. Wojciech Ligaj (Majdan-Grabina) - Klarnet 19. Stanisław Zośko (Węglinek) – kornet 20. Stefan Chodorek (Cieślanki) - klarnet 21. Tadeusz Kosidlak (Studzienki) – tenor 22. Karol Ignaczyński (Majdan-Grabina) alt, puzon 23. Bronisław Ignaczyński (Majdan-Grabina) - werbel 24. Paweł Jarosz (Majdan-Grabina) – klarnet 25. Czesław Jarosz (Majdan-Grabina) – alt 26. Jan Jarosz (Majdan-Grabina) -perkusja 27. Eugeniusz Kamieński (Studzienki) - trąbka 28. Edward Socha (Dębina) – perkusja 29. Jan Babiarz (Rudnik Pierwszy) - perkusja 30. Jan Sokół (Annów) - klarnet 31. Stanisław Goduła (Zaraszew) – baryton 32. Aleksander Fachura (Zakrzówek) – bas helikon i tenor 33. Sumera Aleksander (Sulów) - kornet 34. Pudło Józef (Sulów) - tenor
Nazwiska czynnych członków orkiestry „Majdan-Grabina” Seniorzy 1. Ryszard Kuśmierz (zam. Rudnik Pierwszy, obecnie Lublin) – kapelmistrz, trąbka 2. Jan Ciszek (Zakrzówek) - trąbka 3. Jan Szpyra (Zakrzówek) – klarnet 4. Jan Prędzia – klarnet 5. Jan Woś – alt 6. Stanisław Rakuś – alt 7. Jan Stryjenki – tenor 8. Grzegorz Dzirba – baryton 9. Wiesław Gozdal – bas 10. Henryk Sulowski - perkusja
 
W 2011, w 85-lecie założenia orkiestry, reaktywowano ją jako zespół młodzieżowy, który tworzy aktualnie 26 muzyków - 14 chłopców i 12 dziewcząt.
 
Bibliografia:
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza