muzyka roztocza

Orkiestra z Chrzanowa
Orkiestra dęta w Chrzanowie powstała w okresie przedwojennym. Według jednych danych w 1934, według innych (1) istniała już przed 1929 rokiem, kiedy to jej członkowie o nazwiskach Łukasik i Maksim (2) uczyli gry Władysława Nawrockiego z Radzięcina, późniejszego założyciela słynnej orkiestry radzięckiej.
Skład:
Michał Branewski - alt Es
Jan Chwałek - trąbka
Paweł Dziok - alt
Andrzej Fiedur - klarnet
Jan Kościk - alt
Walerian Kozina - bęben
Władysław Kozina - trąbka
Bronisław Łukasik - trąbka
Jan Łukasik - trąbka
Stanisław Łukasik - bas
Józef Maksim - tenor
Stanisław Maksim - flet
Jan Pęk - baryton
Jan Styk - trąbka
(archiwum JOK w Janowie Lub.)
Jest to zapewne skład niepełny. Repertuar określano jako „ludowo-taneczny”. Poza lokalnymi imprezami zespół zdobywał także laury na skalę ogólnokrajową. Wśród trofeów znalazł się m.in. dyplom z Dożynek Prezydenckich w 1934 roku oraz wyróżnienie z Festiwalu Muzyki Polskiej w Warszawie w 1951 roku, w dziale amatorskich zespołów orkiestrowych i kapel, wydane przez Centralną Komisję Ocen Festiwali Muzyki Polskiej w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Po wojnie kapelmistrzem był Stanisław Maksim, organista.
 
Przypisy:
1. Mariusz Nawrocki, Historia Orkiestry Dętej w Radzięcinie, praca magisterska napisana w Zakładzie Teorii Muzyki UMCS pod kierunkiem dr Jadwigi Jasińskiej, Lublin 2009 [maszynopis].
2. W chrzanowskiej orkiestrze grało po kilku muzyków noszących każde z tych nazwisk. Chodziło zapewne o Stanisława Maksima, organistę i kapelmistrza orkiestry w okresie powojennym.Nagrody:
  • Dyplom z Dożynek Prezydenckich wydany w Spale w 1934
  • wyróżnienie w finale Festiwalu Muzyki Polskiej w Warszawie w dziale amatorskich zespołów orkiestrowych i kapel w 1951 (wydany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralną Komisję Ocen Festiwali Muzyki Polskiej)
  • dotacje z Gminnej Spółdzielni i Gminnej Rady Narodowej na konserwację instrumentów
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza