muzyka roztocza

Zespół z Momot Dolnych
Powstał w 1972 z inicjatywy kobiet przy Klubie Ruch. Zakres działań artystycznych zespołu był szeroki od plastyki obrzędowe, obrzędów i gawęd po śpiew. Jego szefową do 1988 była Emilia Sokal, a po niej Bronisława Jargieło. Oprócz nich w zespole śpiewały Stefania Sokal (1920), Henryka Sokal (1932), Stefania Mierzwa (1932), Janina Kiszka (1931), Bronisława Pachlarz (1937).
 
Nagrody:
  • wielokrotnie nagradzany w Godach Opatowskich w Opatowie od końca lat 80-tych
Bibliografia:
  •  Zbigniew J. Nita, Lidia Tryka, Z Kolbergiem po Ziemi Janowskiej, Janów Lub. 1995
Archiwa:
  •  Archiwum JOK w Janowie Lub.
Zespół z Momot - Ja też witam mego Pana
Zespół z Momot - Ścięli tego dęba, co on pięknie rodził
Zespół z Momot Dolnych - Zaświećże gwiazdeczko

Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza