muzyka roztocza

Orkiestra z Dzwoli
Powstała w 1950 r. Kapelmistrz - Jan Świś.
Dawny skład zespołu:
Jan Boryta
Aleksander Flis
Stanisław Głaz - bas
Julian Małek
Stanisław Rawski
Leon Sowa
Stanisław Stręciwilk
Stanisław Sykuła
Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza