muzyka roztocza

"Wesołe gosposie" z Kolonii Sitaniec
Skład zespołu: Halina Bosiak, Anna Samulak, Karolina Samulak, Lila Smyk, Danuta Smyk, Zofia Tabała, Jadwiga Majdan, Aniela Prus, Zuzanna Zielińska, Aniela Kapłon.
Zespół założony w 1992 roku. Kierowniczką jest Halina Bosiak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.
 
Nagrody:
OFKISL 2010 III miejsce
Halina Bosiak OFKISL 2007 I miejsce
Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza