muzyka roztocza

Dahlig Piotr
Ur. 1953.
Muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW, wieloletni opiekun zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki PAN.
Badacz i znawca muzyki tradycyjnej z ogromnym dorobkiem w jej popularyzacji i dokumentacji. Tematyka jego pracy magisterskiej (1977) obejmowała wąskozakresowe wątki muzyczne pogranicza polskiego południowo-wschodniego.
Autor fundamentalnych prac w polskiej etnomuzykologii: Ludowa praktyka wykonawcza (1993), Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej (1998), Muzyka Adwentu (2003), Cymbaliści w kulturze polskiej (2013).
 
Jest autorem setek cennych nagrań i wywiadów z muzykami z terenu Roztocza, wykonywanych od lat 70-tych, zarówno w terenie jak i w trakcie festiwalu w Kazimierzu. Znajdują się one przede wszystkim w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. Wśród wykonawców, których nagrywał znaleźli się  się m.in: Marianna Fijałkowska, Stanisław Fijałkowski (Chrzanów 1977), Anastazja Sulowska, Leon Sulowski (Chrzanów 1977), kapela Józefa Sulowskiego (Biskupie 1982), Anna Malec (1979, 1984) kapela Dudków (Kazimierz 1991), Kapela Bednarzy (1976, 1982), Janina Chmiel (Kazimierz 1991, Opatów 1993), Leon Widz (Kazimierz 1991), Katarzyna Bondyra (Wywłoczka 1979), Władysław Góra (Jędrzejówka 1979), Jana Herda (Majdan Górny 1975), Aniela Kasprzak (Udrycze 1978, 1979), Aniela Kawucha (Zaporze 1978), Michał Skiba (Paary 1975). Sfilmował też wiele przedstawień teatrów obrzędowych.
 
Wieloletni juror m.in. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie.  Jest członkiem International Council for Traditional Music (UNESCO), Society for Music Education, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego TNW, Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

Opublikował szereg artykułów dotyczących muzyki Roztocza, m.in.:
  • Badania nad ładkankami w Polsce, w: "Conferentia investigatorum musicae popularis Russiae Rubrae regionumque finitimarum", red. Bohdan Łukaniuk. Lwów: Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka 1995. T. VI, s. 83-85.
  • Obrzędowe pieczywo korowaj jako impuls tańca, w: Taniec i rytuał, red. Ludwik Bielawski, Grażyna Dąbrowska, Jerzy Gmurek. Warszawa: Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne 1997, s. 58-63. The Ceremonial Bread Korowaj as an Impulse to Dance, w: Dance Ritual and Music. Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, International Council for Traditional Music, August 9-18, 1994 in Skierniewice, Poland. Red. Grażyna Dąbrowska, Ludwik Bielawski. Warszawa: Polish Society for Ethnochoreology, Institute of Art, Polish Academy of Sciences 1995, s. 59-61
  • Próba analizy wybranych melodii wąskiego zakresu w Polsce, w: "Conferentia investigatorum musicae popularis Russiae Rubrae regionumque finitimarum" 7, 8, red. Bohdan Łukaniuk. Lwów: Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka. T. VII 1996 s. 19-27, t. VIII 1997 s. 11-23.
  • Z badań nad relacjami i związkami polsko-ukraińskimi w muzyce ludowej i kulturze muzycznej, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, red. Stefan Kozak. Warszawa: Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego 1998. T. 6-7, s. 351-372.
  • Cechy regionalne śpiewów pogrzebowych w Polsce, w: Folklorystyka na przełomie wieków, red. Daniel Kadłubiec. Cieszyn: Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, Stowarzyszenie PRO FILIA w Cieszynie 1999, s. 288-314. [zespół Jarzębina z Kocudzy]
  • Pogranicza kulturowe, migracje i mniejszości narodowe w etnomuzykologii polskiej, w: Ukrainica Polonica, t. 1, red. J. Tereszczenko, G. Strońskij, I. Sipczenko, Uniwersytet w Kijowie, Kijów-Zytomierz 2004, s. 294-311
  • Muzyka w teatrze etnograficznym, w: Sejmiki Teatrów Wiejskich. Publikacja jubileuszowa z okazji X Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, red. Lech Śliwonik. Warszawa: Towarzystwo Kultury Teatralnej. Wydawnictwo KRĄG 1993, s. 61-67, 97-100
  • Julian Pulikowski i Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w latach 1935-39, „Muzyka”1993 nr 3-4 (150-151) s. 119-156
  • Etnyczne pograniczja w indiwydual'nich repertuarach, w: "Conferentia investigatorum musicae popularis Russiae Rubrae regionumque finitimarum" 5, red. Bohdan Łukaniuk. Lwów: Wyższij Muzicznij Institut im. M. Łysenka 1994. T. V, s. 69-70.
  • Stanisław Fijałkowski - śpiewak doskonały, w: Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa na Roztoczu - portret muzykanta, In Crudo 2011
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza