muzyka roztocza

Brzuskowska Marta
Etnograf, pracowała w Muzeum Zamojskim. 
Przez wiele lat prowadziła samodzielne badania terenowe, gromadziła wartościową dokumentację, osobiście i dogłębnie poznała kulturę tradycyjną części Roztocza. Przygotowała pamiętną wystawę pt. ""Świat roślin w kulturze wsi dorzecza górnego Wieprza".

Publikowała artykuły w Kwartalniku Zamojskim. Efektem jej prac badawczych są dziś już unikalne publikacje wydane przez Muzeum Zamojskie:
  • Gody zamojskie. Wiejskie zwyczaje i obrzędy zimowe,1986
  • Pieśni domowe i polne śpiewanki, 1990
  • Świat roślin w kulturze wsi dorzecza górnego Wieprza, 1998
  • Herody - dialogus pro nativitate Iesu Christi, 2000

Przekaż 1 procent podatku. 1procent.muzykaroztocza.pl
Copyright 2012 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
W grafice strony wykorzystano fotografie Waldemara Frąckiewicza