muzyka roztocza

Magdziarz Jan
Jan Magdziarz(1929-1992)

Skrzypek. Grywał wraz ze Stanisławem Szczerbą, znanym jako „Fąsik”, na dwoje skrzypiec i bęben, w latach 50. i 60. XX wieku na zabawach tanecznych organizowanych w miejscowej szkole, na zabawach prywatnych, w domach i stodołach, oraz na weselach. Grywał także z kuzynem Bronisławem Magdziarzem z Sąsiadki.

Bibliografia:
Przy onej dolinie. Zaburze, Radecznica, Roztocze Szczebrzeszyńskie. Muzyka tradycyjna i jej wykonawcy, opracowanie i redakcja Krzysztof Gorczyca, Radecznica – Lublin 2017.
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza