muzyka roztocza

Wypych Paweł
Zm. 1968.
 
Skrzypek.
 
Brat skrzypka Józefa Wypycha. Znany z wędrownego grania. W latach 40. i 50. „brał skrzypce i wędrował”, nieraz w odległe strony. Porzucenie przez niego muzyki jest – wedle opowieści i wspomnień – powiązane z rzuconym przez kogoś urokiem.
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza