muzyka roztocza

Orkiestra Szubartowskiego ze Starej Wsi
Zwana również kapelą/orkiestrą Szubartowskiego.
Istniejący co najmniej od lat 30. do lat 60. kilkunastoosobowy zespół, kierowany przez Józefa Szubartowskiego ze Starej Wsi. W okresie przedwojennym jej występy były stałym elementem wszelkich oficjalnych i rodzinnych uroczystości w okolicznych dworach.
Według wspomnień Konstantego Rostworowskiego orkiestra występowała ówcześnie w trzynastoosobowym składzie.  Podaje on opis organizacji dożynek w Gałęzowie, w majątku swojej matki Stefanii Zakrzeńskiej, na które zapraszano orkiestrę Szubartowskiego.
 
(...) zamawiano orkiestrę, przywożono z Bychawy wódkę i piwo Okocim, szły pod nóż dwie świnie i jedno cielę, gotowano bigos, układano podłogę do tańczenia o powierzchni 200 m2. (...) Pan Szubartowski ze swoją wspaniałą kapelą, złożoną ze szlachty zagrodowej, grał nam przez  lat kilkanaście na dożynkach takie melodyjne polki, oberki, walce, fokstroty i tanga, że nie można było nie tańczyć. (...) Muzyków było czternastu lub dwunastu. Mieścili się oni wygodnie na wozie [drabiniastym z czwórką koni] i grali po drodze przez cały czas.
 
Bibliografia:
  • Demska-Trębacz Mieczysława, Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dwory i dworki, Polihymnia, Lublin 2005
  • Rostworowski Konstanty,  "Zmierzch Gałęzowa",  Norbertinum, Lublin 2007 (redakcja i przypisy Stanisław Jan Rostworowski)
Orkiestra dęta Szubartowskiego ze Starej Wsi - Polka

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza