muzyka roztocza

Męski zespół śpiewaczy Branwiacy
Założony w 2013 roku. zespół tworzy sześciu mężczyzn o bardzo silnych głosach, którzy po dzień dzisiejszy kultywują śpiew pogrzebowy. W swoim repertuarze mają pieśni obrzędowe, kolędy i pastorałki, maryjne, wielkopostne a nade wszystko pogrzebowe i żołnierskie. Mimo krótkiego czasu działalności zespół ma na swoim koncie różne nagrody i wyróżnienia z przeglądów i festiwali. Skład zespołu: Aleksander Bielak (1935), Antoni Gilas (1955), Jan Jamroży (1950), Stanisław Kapica (1945), Jan Kłyza (1947), Bronisław Liwak (1945) – kierownik zespołu.
Grupa działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzwoli z siedzibą w Kocudzy Drugiej.


Zespół zdobywał nagrody i wyróżnienia w Przeglądzie Kolęd i Widowisk Kolędniczych w Polichnie (2013), Międzypowiatowych Przeglądach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Janowie Lubelskim i Potoku Wielkim (2013), Transgranicznym Festiwalu Pieśni o Roztoczu w Suścu (2013, 2015), Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie, Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie (2015) oraz nagrodę specjalną im. Włodzimierza Gomółki na Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach (2013).

Obecnie z byłego składu powstały dwa zespoły – jeden kontynuuje śpiew pod nazwą Branwiacy (Dzwola), drugi śpiewa jako Borowiacy (Branew).

Wydawnictwa:
*Dajcie stołka cisowego. Muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego i jej wykonawcy + CD z muzyką, opr. Krzysztof Gorczyca, Goraj – Lublin 2016.
 
 
 
 
video  
 
 
Branwiacy Córuś moja
Branwiacy Nieszczęśliwi są tacy rodzice
Branwiacy Oj siano

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza