muzyka roztocza

Scena/Studio In Crudo
Program prowadzony od 2004 roku przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka
"Scena" In Crudo to cykl koncertów i prezentacji scenicznych z udziałem muzyków wiejskich i ich uczniów - kontynuatorów tradycji,  będących próbą lokowania muzyki tradycyjnej w oderwaniu od "folklorystyczności" w obszarze tzw "kultury wysokiej".  
 
"Studio" to formuła pracy warsztatowej nad sposobami przejmowania muzycznych czy też tanecznych umiejętności i repertuaru od wiejskich mistrzów i włączania ich we własną pracę artystyczną - kontynuację tradycji. Prac ta przyjmuje postać kameralnych sesji warsztatowych, podczas których uczestnicy uczą się od siebie na wzajem i roboczo spotykają z wybitnymi wiejskimi muzykami i śpiewakami. Wśród artystów od których czerpali uczestnicy Studio byli dotąd m.in wybitni muzycy z Roztocza: Stanisław Fijałkowski, Zbigniew Butryn, Bronisław Rawski, Stanisław Głaz, Janina Chmiel. W latach 2005-2014 odbyło się ok 30 takich kilkudniowych warsztatów,głownie w Lublinie i Janowie Lubelskim, ale także wśród nich m.in w latach  2008, 2010 i 2011 muzyczne sesje w Szklarni w Lasach Janowskich (organizowane wspólnie ze Szkołą Suki Biłgorajskiej) oraz warsztaty w Łukowej, Tomaszowie, Biłgoraju, Frampolu i Goraju.   
Ważnym aspektem pracy Studio jest praktyka kolędnicza. Od roku 2007 wszystkie wyprawy kolędnicze w ramach studio odbywały się w okołoroztoczańskich miejscowościach (Kocudza, Dzwola, Janów Lubelski, Władysławów, Kapronie, Andrzejówka, Korytków, Huta Różaniecka, Paary), a muzyczna i teatralna tkanka domowego spektaklu herodowego oparta jest na przekazach z tych okolic (Kocudza, Chrzanów i in. ).
 
 Koncerty z udziałem muzyków roztoczańskich w ramach Sceny In Crudo:
 "Muzyka Niejednej Wsi" czerwiec "Zespół śpiewaczy z Łukowej I 2006
"Post_Karnawał_Pograjka" Stanisław Fijałkowski, kapela Stanisława Głaza 2008
"Jurta Lirników. Europejskie Tradycje Muzyki Wędrownej" m.in Zbigniew i Krzysztof Butrynowie, Stanisław Fijałkowski 2008
"Moment Obrotowy/Moment Obrotowy" (wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych) m.in Bronisław Bida 2010
"Pieśni Spod Niebieskiej" m.in Stanisław Fijałkowski, Janina Chmiel - koncert benefisowy; 2011
"Pieśni Spod Niebieskiej" Zespół Śpiewaczy  z Łukowej, Bronisław Bida; 2012
"Pieśni Spodniebieskiej" Janina Kowalczuk, Zespół Zamszanki z Zamchu, Kapela Bornego (Tomaszów Lubelski, 2013)
"Pieśni Spodniebieskiej" Janina Oleszek i Beata Oleszek z Kocudzy, Stanisław Głaz i Bronisław Rawski, Zespól Z Łukowej I (Biłgoraj 2013)
"Roztocze Kolberga, Roztocze Sobieskich" Frampol, Goraj 2014
 
 
Afisz TV Lublin 28.12.2011 -   ładna relacja z koncertu "Pieśni spod Niebieskiej" (od 9'58)
 
Straszna kapela contra Creaturas del bosque
(real Waldemar Frąckiewicz)
 
 
 
 
Szkoła Mistrzów Tradycji Roztocze - jesień 2011
 
 
 
 
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza