muzyka roztocza

Orkiestra z Dzwoli
Powstała w 1950 r. Kapelmistrz - Jan Świś.
Dawny skład zespołu:
Jan Boryta
Aleksander Flis
Stanisław Głaz - bas
Julian Małek
Stanisław Rawski
Leon Sowa
Stanisław Stręciwilk
Stanisław Sykuła
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza