muzyka roztocza

Пилип Романович Віхоть - Pylyp Romanowycz Wichot
Muzykant weselny. Grywał na skrzypcach, ale także na innych instrumentach (harmonia, bałałajka); miał bardzo dobry słuch i potrafił od razu zagrać pierwszy raz usłyszaną melodię. Mieszkał w przysiółku Okopy pod Ławrykowem. Na bębnie grywali z nim: starszy od niego Iwan (na weselach) oraz Jura z Flonu (Юра з Фльону), który "nie miał jednej nogi i po weselach z Pylypem nie chodził".

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza