muzyka roztocza

Małek Władysława
z domu Ligaj, ur. 1924 we Władysławowie, powiat Janów Lubelski i tam mieszka. Śpiewaczka i tancerka.

Jej sztuka wokalna to rzadki już przykład śpiewu stylowego, naturalności wykonania, zarówno w warstwie muzycznej jak i językowej. Pani Małkowa nigdy nie uczyła się piosenek na użytek konkursów i festiwali, to nie jej żywioł, występowała na scenie tylko kilkanaście razy namówiona przez Alinę Dudzic (1995-97). Śpiewa wyłącznie to, co zapamiętała z młodości, ale jest to spory repertuar, zarówno świecki, jak i religijny.

Śpiewała od dzieciństwa, wiele piosenek przejęła od matki. "Ja po majówkach, po zabawach to pierse rozpocynałam śpiewenie i tańcowenie"

W pracy na temat śpiewaczki2 autorka poddaje analizie muzykologicznej 58 pieśni ze zbiorów JOK. Kilka ciekawych wniosków: większość (52%) pieśni pod względem rytmicznym reprezentuje trójmiar, następne w kolejności jest metrum złożone. Wiele pieśni ma charakter taneczny. "W wielu z nich solistka wykonuje poszczególne zwrotki z pewnymi zmianami. Zmiany te dotyczą rytmu (rubato) i melodii (glissanda, przednutki)". Na podstawie analizy autorka stwierdza, iż można mówić o własnym stylu śpiewaczki, jego wyróżnikami są właśnie rubata, melizmatyka i glissanda.


Dyskografia:

  • Spod niebieskiej góry – muzyka Roztocza, In Crudo 2009 (Przyśpiewki polne, Lulunia)
Archiwa:
  • 1Archiwum Janowskiego Ośrodka Kultury, rozmowa Lidii Tryki
  • In Crudo 
Bibliografia:
  • Jan Adamowski, Śpiewanejki moje I, Lublin 1993
  • 2Regina Wawrzkowicz, Cechy etnomuzyczne repertuaru pieśniowego Władysławy Małek z Władysławowa, Lublin 1998 (praca magisterska)
Władysława Małek - A tam w polu jezioro
Władysława Małek - Mamo moja
Władysława Małek - Przyśpiewki polne

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza