muzyka roztocza

Festiwal Muzyki Tradycyjnej "Na rozstajnych drogach"
Festiwal to pięciodniowe edukacyjno-artystyczno-muzyczne wydarzenie którego celem jest poznawanie i kultywowanie zanikających tradycji muzycznych oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Janowskiej.Ziemia Janowska łączy na swoim obszarze to co zaliczamy do najpiękniejszych na Lubelszczyźnie - Roztocze, a dokładnie jego zachodnią część nazywaną Gorajskim i Lasy Janowskie, stanowiące fragment Puszczy Solskiej. Muzyka ludowa tego zakątka Polski, w którym przenikały się różnorodne tradycje (polska, ukraińska, tatarska, żydowska, wołoska) jest przez etnomuzykologów uznawana za jedną z najciekawszych kultur muzycznych w Polsce i Europie.

Festiwalowe wydarzenia odbywać się będą w przestrzeni miejsko-wiejskiej w kilku niezwykłych miejscowościach m.in. Janów Lubelski, Szklarnia, Momoty Górne.W ramach festiwalu odbywa się letnia szkoła muzyki tradycyjnej, a także spotkania, projekcie filmowe, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia dla dzieci, przedstawienia teatralne, koncerty oraz potańcówki.Festiwal bazuje i rozwija dotychczasowe doświadczenia i działania Szkoły Suki Biłgorajskiej z Janowa Lubelskiego, która od 2007 roku jako oddolna, nieformalna inicjatywa działa na rzecz zachowania i kontynuacji muzyki tradycyjnej in crudo.Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2011 roku. Wcześniej spotkania miały charakter nieformalny.
 
 
Momoty, 2013. fot. Mateusz Borny
 
Momoty, 2013, fot. Mateusz Borny
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza