muzyka roztocza

Jedlińska Cyryla
7.02.1920-2000, śpiewaczka.
Publikowała teksty poetyckie i prozatorskie, malowała. Działała aktywnie w Kole Gospodyń Wiejskich (przez 25 lat była jego przewodniczącą).
 
 
Nagrody:
  • FKiŚL Kazimierz - nagroda w 1970 roku
 
Bibliografia:
  • red. Jan Adamowski, W polu lipejka, Zamość 1988
  • Jan Adamowski, Śpiewanejki moje, Lublin 2003
  • Złote ziarna. Antologia współczesnej poezji ludowej ziemi zamojskiej, opracował Jan Adamowski, Lublin 1985 (wybór tekstów poetyckich Cyryli Jedlińskiej)
  • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1-5, Lublin 2011 (zapisy nutowe  i słowa 5 pieśni, nota biograficzna w 5. części)

Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza