muzyka roztocza

Kulik Marian
Ur. 16.01.1928 roku w roztoczańskiej Żurawnicy, po wojnie zamieszkał w Wilkowie k/Werbkowic. Śpiewak.
Pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. "[...] śpiewała babka, rodzice i całe rodzeństwo, ojciec nawet śpiewał po węgiersku, bo w 1917 r. był w niewoli w Budapeszcie." (Adamowski, s. 181)
 
W młodości brał udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych przez miejscowe środowisko.
W repertuarze ma pieśni obrzędowe, religijne i partyzanckie. Pszczelarz, trudnił się też wyrobem świec woskowych. W 1998 uczestniczył w koncercie "Pozwól mi Twe męki śpiewać" w kościele na Przyrynku w Warszawie.

Nagrody:
  •  FKiŚL w Kazimierzu - III nagroda (1995)
 

Dyskografia:

  • Muzyka Źródeł. Lubelskie, Polskie Radio RCKL 1997 (Straszny termin dla człowieka, Stała se lipeńka, lipeńka zielona, alleluja)
  • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1, Lublin 2011, CD dołączone do wydawnictwa (Stała se lipeńka, lipeńka zielona)
 
Archiwa:
  •  Archiwum Etnolingwistyczne UMCS
 
Bibliografia:
  • Z repertuaru XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz 1995, red. Jan Adamowski, Kazimierz - Lublin 1996.
  • Jan Adamowski, Śpiewanejki moje, Lublin 2003, s. 181-182.
  • Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. Jerzy Bartmiński, cz. 1, Lublin 2011 (słowa i zapisy nutowe 2 pieśni)
Copyright 2012-2021 Towarzystwo dla Natury i Człowieka.  
fotografia w nagłówku: Marcin Pietrusza